miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Vis resultater > Artstre > Artsinformasjon

Artsinformasjon

 SystematikkKommentar
Hesteigle (Haemopsis sanguisuga)
Bilde: Narve Brattenborg
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Annelida (Leddormer)
Underklasse: Hirudinea (Igler)
Familie: Hirudidae (Kjeveigler)
Slekt: Haemopsis
Art: Haemopsis sanguisuga (Hesteigle)

Denne arten lever av evertebrater og rumpetroll, og tross navnet klarer den ikke å trenge gjennom skinnet til større virveldyr. Finnes i alle typer ferskvann i Europa, og antakeligvis i hele Norge selv om den ikke tidligere er registrert på Sørlandet eller Vestlandet.

Hundeigle (Erpobdella octoculata)
Bilde: Brage Førland
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Annelida (Leddormer)
Underklasse: Hirudinea (Igler)
Familie: Erpobdellidae (Svelgigler)
Slekt: Erpobdella
Art: Erpobdella octoculata (Hundeigle)

Vanlig art i de fleste ferskvannstyper, utenom de mest eutrofe dammer. Den er et rovdyr som lever av andre virvelløse dyr. Registrert på Østlandet og Vestlandet.

Liten vannløper (Gerris lacustris)
Bilde: Narve Brattenborg
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Hemiptera (Nebbmunner)
Underorden: Heteroptera (Teger)
Familie: Gerridae (Vannløpere)
Slekt: Gerris
Art: Gerris lacustris (Liten vannløper)

En tolerant art som tidligere er funnet nord til Trøndelag/Nordland. Rovdyr, hovedsaklig på insekter som klekkes fra vannet, eller som faller ned på overflaten.

Stordamsnegl (Lymnaea stagnalis)
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Mollusca (Bløtdyr)
Klasse: Gastropoda (Snegler)
Orden: Pulmonata (Lungesnegler)
Underorden: Basommatophora (Vannlungesnegler)
Overfamilie: Lymnaeoidea
Familie: Lymnaeidae (Damsnegl)
Slekt: Lymnaea
Art: Lymnaea stagnalis (Stordamsnegl)

Utbredt i Finnmark, Trøndelag og på Østlandet. Lever i planterike vann.

Vanlig dammusling (Anodonta anatina)
Bilde: Per-Otto Johansen
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Mollusca (Bløtdyr)
Klasse: Bivalvia (Muslinger)
Underklasse: Palaeoheterodonta
Familie: Unionidae
Underfamilie: Anodontinae (Dammuslinger)
Slekt: Anodonta
Art: Anodonta anatina (Vanlig dammusling)

Forholdsvis vanlig i næringsrike innsjøer på Østlandet nord til Elverum og Lillehammer, og vestover til Skien. Det tidligere navnet A. piscinalis er synonymt med A. anatina (L.).

Vanlig damsnegl (Lymnaea peregra)
Bilde: Per-Otto Johansen
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Mollusca (Bløtdyr)
Klasse: Gastropoda (Snegler)
Orden: Pulmonata (Lungesnegler)
Underorden: Basommatophora (Vannlungesnegler)
Overfamilie: Lymnaeoidea
Familie: Lymnaeidae (Damsnegl)
Slekt: Lymnaea
Art: Lymnaea peregra (Vanlig damsnegl)

Vanligste ferskvannssnegl i Norge. Relativt tolerant for surt og kalkfattig vann.

Cordulia aenea
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Odonata (Øyenstikkere)
Underorden: Anisoptera (Libeller)
Overfamilie: Libelluloidea
Familie: Corduliidae
Slekt: Cordulia
Art: Cordulia aenea

Arten er kjent fra det meste av Sør-Norge, men bare sporadisk funnet på Vestlandet. Ikke registrert nord for Nordland. Nymfene lever i stillestående vann og damme. Flygetid fra midten av mai til tidlig august.

Gerridae indet.
 Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Hemiptera (Nebbmunner)
Underorden: Heteroptera (Teger)
Familie: Gerridae (Vannløpere)
indet: Gerridae indet.

Unge individer kan ikke artsbestemmes.

Limnephilus politus
 Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Trichoptera (Vårfluer)
Familie: Limnephilidae
Slekt: Limnephilus
Art: Limnephilus politus

Ikke tidligere registrert i midt eller nord Norge. Larvene er tolerante og lever i littoral sonen i innsjøer og vann. Kan finnes ned til 5m dyp. Flygetid juli – okt.

Somatochlora metallica
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Odonata (Øyenstikkere)
Underorden: Anisoptera (Libeller)
Overfamilie: Libelluloidea
Familie: Corduliidae
Slekt: Somatochlora
Art: Somatochlora metallica

En tolerant art som er vanlig i hele Norge. Nymfene lever fortrinnsvis i stillestående vann, men kan også finnes i sakterennende vann. Flygetid fra sent i mai til midten av august.

Noterus crassicornis
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Coleoptera (Biller)
Familie: Noteridae (Hornvannkalver)
Slekt: Noterus
Art: Noterus crassicornis

Ikke tidligere registrert nord for Rogaland. Lever i stillestående vann, gjerne eutrofe forhold.

Succinea
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Mollusca (Bløtdyr)
Klasse: Gastropoda (Snegler)
Orden: Pulmonata (Lungesnegler)
Underorden: Stylommatophora (Terrestre snegler)
Familie: Succineidae (Ravsnegler)
Slekt: Succinea

Artene er landlevende, men sitter ofte på vegetasjonen og er derfor lette å få med når man bruker slaghoven.

Erythromma najas
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Odonata (Øyenstikkere)
Underorden: Zygoptera (Vannymfer)
Overfamilie: Coenagrionoidea
Familie: Coenagrionidae
Slekt: Erythromma
Art: Erythromma najas

Arten er kjent fra Sørøstlandet og rundt Trondheim. Nymfene er tolerante og lever i de fleste typer vann og dammer. Krever rik flyteblads-vegetasjon som vannliljer og/eller tjønnaks. Flygetid stort sett fra mai til august.

Aeshna sp.
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Odonata (Øyenstikkere)
Underorden: Anisoptera (Libeller)
Overfamilie: Aeshnoidea
Familie: Aeshnidae
Slekt: Aeshna
Art (sp.): Aeshna sp.

Slekten kan bare bestemmes til art på de siste larvestadiene, dvs de som har vingeanlegg som rekker til bakkanten av det tredje bakkropps-segmentet. Det finnes 5 arter i Norge.

Coenagrionidae indet.
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Odonata (Øyenstikkere)
Underorden: Zygoptera (Vannymfer)
Overfamilie: Coenagrionoidea
Familie: Coenagrionidae
indet: Coenagrionidae indet.
 
Phryganea bipunctata
 Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Trichoptera (Vårfluer)
Familie: Phryganeidae
Slekt: Phryganea
Art: Phryganea bipunctata

Vidt utbredt i Norge. Larvene lever i vegetasjon i stillestående eller sakterennende vann. Flygetid april – juni.

Aeshna grandis
Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Odonata (Øyenstikkere)
Underorden: Anisoptera (Libeller)
Overfamilie: Aeshnoidea
Familie: Aeshnidae
Slekt: Aeshna
Art: Aeshna grandis

Vanlig i Norge opp til Bodø, og er funnet i Finnmark. Nymfene foretrekker helst litt næringsrike vann eller dammer, og bruker to til fire år på utviklingen til voksne. Flygetid som regel fra sent i juli til midten av september.

Limnephilus flavicornis
 Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Trichoptera (Vårfluer)
Familie: Limnephilidae
Slekt: Limnephilus
Art: Limnephilus flavicornis

Vidt utbredt i Norge. Larvene lever i vegetasjonsrikt, stillestående eller sakterennende vann med relativt høyt næringsinnhold. Flygetid mai – okt .