Miljolare.no

Klasse: Gullalger (Chrysophyceae)

Gullalger (Chrysophyceae)

Gullalgene trives bedre i oligotrofe innsjøer og kaldt vatn enn de fleste andre algegruppene, men de finnes også i næringsrikt og varmt vatn. De har klorplaster som er gule, gulgrønne eller brune, og de fleste gullalgene er autotrofe. Noen lever autotroft og tar opp organisk materiale. Cellene har en eller to flageller som ofte er vanskelig å se i fiksert materiale. Hos en del arter er cella dekt med skall eller plater, med eller uten nåleliknende veheng. Andre arter er nakne, og de kan være vanskelige å se i fiksert materiale. Noen lever i kolonier som kan se ut som små trær, der hver enkelt celle sitter nede i et traktformet skall (Dinobryon). Andre gullalger (f. eks. Synura) kan ved masseoppblomstringer gi usmak på drikkevatn (fiskesmak). Gullalger dannser spesielle forkislete hvilesporer som blir kalt statocyster.

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Rekke Ochrophyta
Klasse  Gullalger (Chrysophyceae)
Familie   Dinobryaceae
Slekt    Dinobryon
Art     Dinobryon bavaricum
Art     Dinobryon borgei
Art     Dinobryon crenulatum
Art     Dinobryon cylindricum
Art     Dinobryon divergens
Art     Dinobryon korschikovii
Art     Dinobryon njakajaurense
Art     Dinobryon sertularia
Art     Dinobryon sertularia v protuberans
Art     Dinobryon sociale
Art     Dinobryon suecicum
Familie   Lagyniacae
Slekt    Bitrichia
Art     Bitrichia chodatii
Slekt    Chrysolykos
Art     Chrysolykos planctonicus
Art     Chrysolykos skujai
Familie   Ochromonadaceae
Slekt    Uroglena
Familie   Synuraceae
Slekt    Mallomonas
Art     Mallomonas acromonas
Art     Mallomonas akrokomos
Art     Mallomonas allongii
Art     Mallomonas candata
Slekt    Synura