Bitrichia

Bitrichia kan være vanskelig å få øye på i en planktonprøve. Cellene lever alene uten å danne kolonier. Utenpå cellen er et ufarget hus med to eller tre utskudd. Den har heterotrof ernæring og...

Rike: Det gule riket (Chromista)
Rekke: Ochrophyta
Klasse: Gullalger (Chrysophyceae)
Familie: Lagyniacae