Bitrichia chodatii

Tynne og vanskelige å se. Indikator for oligotroft vatn.

Rike: Det gule riket (Chromista)
Rekke: Ochrophyta
Klasse: Gullalger (Chrysophyceae)
Familie: Lagyniacae
Slekt: Bitrichia