Miljolare.no

Rike: Planteriket (Plantae)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Tepperot (Potentilla erecta)19.05.201919.05.2019 Byrknes (Gulen, Sogn og Fjordane) 
Tettegras (Pinguicula vulgaris)19.05.201919.05.2019 Byrknes (Gulen, Sogn og Fjordane) 
Skogstjerne (Trientalis europaea)19.05.201919.05.2019 Byrknes (Gulen, Sogn og Fjordane) 
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)19.05.201919.05.2019 Byrknes (Gulen, Sogn og Fjordane) 
Løvetannslekta (Taraxacum sp.)18.05.201918.05.2019 Borkenes (Kvæfjord, Troms) 
Kystmyrklegg (Pedicularis silvatica)18.05.201917.05.2019 Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland) 
Skogfredløs (Lysimachia nemorum)18.05.201918.05.2019 Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland) 
Rogn (Sorbus aucuparia)18.05.201918.05.2019 Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland) 
Marimjelleslekta (Melampyrum sp.)18.05.201918.05.2019 Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland) 
Hegg (Prunus padus)17.05.201917.05.2019 Enge (Etne, Hordaland) 
Rogn (Sorbus aucuparia)17.05.201917.05.2019 Bratsberg (Skien, Telemark) 
Dagfiol (Hesperis matronalis)17.05.201917.05.2019 Bratsberg (Skien, Telemark) 
Hestekastanje (Aesculus hippocastanum)17.05.201917.05.2019 Borgestad (Porsgrunn, Telemark) 
Gullregn (Laburnum anagyroides)17.05.201917.05.2019 Rønningen (Porsgrunn, Telemark) 
Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)17.05.201917.05.2019 Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder) 
Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys)17.05.201917.05.2019 Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder) 
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)17.05.201917.05.2019 Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder) 
Enghumleblom (Geum rivale)17.05.201917.05.2019 Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder) 
Pinselilje (Narcissus poeticus)17.05.201916.05.2019 Flåtten (Porsgrunn, Telemark) 
Tofrøvikke (Vicia hirsuta)17.05.201916.05.2019 Flåtten (Porsgrunn, Telemark) 
Eple (Malus ×domestica)17.05.201916.05.2019 Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus) 
Eple (Malus ×domestica)17.05.201916.05.2019 Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus) 
Arve (Cerastium fontanum)16.05.201913.05.2019 Hydrostranda (Bamble, Telemark) 
Berberis (Berberis vulgaris)16.05.201913.05.2019 Hydrostranda (Bamble, Telemark) 
Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys)16.05.201916.05.2019 Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal) 
Syrin (Syringa vulgaris)15.05.201912.05.2019 Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland) 
Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys)15.05.201913.05.2019 Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland) 
Bjørnemoser (Polytrichum sp.)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold) 
Torvmyrull (Eriophorum vaginatum)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold)Artsdatabanken logo
Torvmoser (Sphagnum sp.)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold) 
Lusegras (Huperzia selago)15.05.201913.05.2019 Krusetertjern (Halden, Østfold)Artsdatabanken logo
Furu (Pinus sylvestris)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold)Artsdatabanken logo
Blåbær (Vaccinium myrtillus)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold)Artsdatabanken logo
Blokkebær (Vaccinium uliginosum)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold)Artsdatabanken logo
Lusegras (Huperzia selago)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold)Artsdatabanken logo
Tepperot (Potentilla erecta)15.05.201913.05.2019 Hydrostranda (Bamble, Telemark) 
Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)15.05.201913.05.2019 Hydrostranda (Bamble, Telemark) 
Engtjæreblom (Viscaria viscaria)15.05.201914.05.2019 Flåtten (Porsgrunn, Telemark) 
Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)15.05.201914.05.2019 Langesund sentrum (Bamble, Telemark) 
Tiriltunge (Lotus corniculatus)15.05.201915.05.2019 Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder) 
Furu (Pinus sylvestris)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold)Artsdatabanken logo
Blokkebær (Vaccinium uliginosum)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold)Artsdatabanken logo
Blåbær (Vaccinium myrtillus)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold)Artsdatabanken logo
Furu (Pinus sylvestris)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold)Artsdatabanken logo
Blokkebær (Vaccinium uliginosum)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold)Artsdatabanken logo
Moser (Bryophytes indet.)15.05.201913.05.2019 Krusetertjern (Halden, Østfold) 
Torvmyrull (Eriophorum vaginatum)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold)Artsdatabanken logo
Blåbær (Vaccinium myrtillus)15.05.201913.05.2019Krusetertjern (Halden, Østfold)Artsdatabanken logo
Torvmyrull (Eriophorum vaginatum)15.05.201913.05.2019Lomtjern (Halden, Østfold) 
Blåbær (Vaccinium myrtillus)15.05.201913.05.2019Lomtjern (Halden, Østfold)