Vårpengeurt (Thlaspi carulescens)

Vårpengeurt ble innført til landet på 1870-tallet fra Mellom- og Søreuropa hvor den er en fjellplante. Den har nå etablert seg i tørre enger, på berg og i åpen tørr skog helt opp til snaufjellet....

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Korsblomstfamilien (Brassicaceae)
Slekt: Pengeurtslekta (Thlaspi)

Svartelistestatus: Potensielt høy risiko