Miljolare.no

Slekt: Tolypella

Tolypella-slekten er bare representert med en art i ferskvann i Norge (Tolypella canadensis). Den er svært sjelden (færre enn 10 innsjøer i Norge) og bare funnet i næringsfattige, kaldtvannsinnsjøer i Nord-Norge. Den er vanskelig å skille fra de vanlige Nitella-artene og kan derfor være oversett.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Rekke Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse  Charophyceae
Orden   Charales
Familie    Kransalger (Characeae)
Slekt     Tolypella
Art      Kanadaglattkrans (Tolypella canadensis)