Tolypella-slekten er bare representert med en art i ferskvann i Norge (Tolypella canadensis). Den er svært sjelden (færre enn 10 innsjøer i Norge) og bare funnet i næringsfattige,...

Rike: Planteriket (Plantae)
Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse: Charophyceae
Orden: Charales
Familie: Kransalger (Characeae)