Kransalger (Characeae)

Kransalgene tilhører egentlig grønnalgene, men er like store som karplantene. Høyden kan variere fra noen cm til godt over en meter. Kransalgene er svært karakteristiske med adskilte kranser av...

Rike: Planteriket (Plantae)
Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse: Charophyceae
Orden: Charales