Miljolare.no

Slekt: Chara

Chara-artene finnes bare i kalkrike, først og fremst næringsfattige innsjøer. I grunne kalksjøer kan de danne tette matter over store deler av bunnen. De fleste artene har bark på stengel og grener. De er som oftest kalkinnsatte og derfor stive og har en helt særegen lukt. Chara-artene finnes i kalkrike områder i hele landet. De fleste av artene er sjeldne og sårbare overfor forurensninger, og Chara-sjøene regnes som særlig verneverdige.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Rekke Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse  Charophyceae
Orden   Charales
Familie    Kransalger (Characeae)
Slekt     Chara