Chara-artene finnes bare i kalkrike, først og fremst næringsfattige innsjøer. I grunne kalksjøer kan de danne tette matter over store deler av bunnen. De fleste artene har bark på stengel og grener...

Rike: Planteriket (Plantae)
Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse: Charophyceae
Orden: Charales
Familie: Kransalger (Characeae)