Miljolare.no

Art: Purpursnegl (Nucella lapillus)

Purpursnegl (Nucella lapillus)
Opphavsrett: Stein Mortensen

Kjennetegn: Seglehuset blir over 4 centimeter høyt og hver vinding har flere langsgående riller. Utseende varierer etter næringstilgang. Kan ligne strandsnegl men bare purpursnegl har en renne i enden av skallet der åpningen er.

Utbredelse: Purpursnegl er vanlig langs heile kysten, men er ikke registrert i indre Oslofjord. Finnes i midtre deler av fjæra, oppå rurbeltet eller i sprekker (det siste særlig på steder som er utsatt for bølger).

Næring: Purpursneglene er rovdyr på muslinger, rankeføttinger og børstemark, og borer hull i skjellet på byttet før den suger ut innholdet av dyrene.

Trusler: Tributyltinn, et stoff tidligere mye brukt som bunnstoffet til båter, likner mye på et av purpursneglens kjønnshormoner. Undersøkelser har vist at selv lave konsentrasjoner av dette stoffet i sjøvann kan føre til utvikling av hannlige kjønnsorganer hos hunn-sneglene. Dette medfører formerings-vanskeligheter og er en trussel for purpursnegl populasjoner langs kysten vår.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Bløtdyr (Mollusca)
Klasse  Snegler (Gastropoda)
Underklasse   Forgjellesnegler (Prosobranchia)
Orden    Neogastropoda
Familie     Purpursnegler, piggsnegler (Muricidae)
Slekt      Nucella
Art       Purpursnegl (Nucella lapillus)