Miljolare.no

Orden: Koplingsalger (Zygnematales)

Koplingsalger (Zygnematales)
Opphavsrett: Astrid Saugestad

Planktoniske alger som kan være bentiske. Ordenen finnes ikke i marint miljø. Algene er encellete og er tilsynelatende delt i to like halvdeler. De kan opptre enkeltvis eller som ugrenete, trådformete kolonier. Hovedutbredelsen er i næringsfattige og sure ferskvannsmiljø med pH mellom 4 og 6, på torvmyrer med pH mellom 3.5 og 6, og ofte i hengemyr og i dystrofe sjøer.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Rekke Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse  Grønnalger (Chlorophyceae)
Orden   Koplingsalger (Zygnematales)
Slekt    Bambusina
Slekt    Closterium
Slekt    Cosmarium
Slekt    Desmidium
Slekt    Euastrum
Slekt    Gonatozygon
Slekt    Gymnozyga
Slekt    Micrasterias
Slekt    Mougeotia
Slekt    Pleurotaenium
Slekt    Spirogyra
Slekt    Spondylosium
Slekt    Staurastrum
Slekt    Staurodesmus
Slekt    Tetmemorus
Slekt    Xanthidium
Slekt    Zygnema