Miljolare.no

Slekt: Spondylosium

Spondylosium
Opphavsrett: Astrid Saugestad

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Rekke Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse  Grønnalger (Chlorophyceae)
Orden   Koplingsalger (Zygnematales)
Slekt    Spondylosium
Art     Spondylosium parvum
Art     Spondylosium planum