Koplingsalger (Zygnematales)

Planktoniske alger som kan være bentiske. Ordenen finnes ikke i marint miljø. Algene er encellete og er tilsynelatende delt i to like halvdeler. De kan opptre enkeltvis eller som ugrenete,...

Rike: Planteriket (Plantae)
Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse: Grønnalger (Chlorophyceae)