Miljolare.no

Art: Krypsoleie (Ranunculus repens)

Krypsoleie (Ranunculus repens)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Krypsoleie er som navnet sier en krypende, flerårig plante. Opp fra den krypende overjordstengelen skyter det stadig opp nye stengler. Bladene er tydelig tredelte med småblad som sitter på skaft. Det midterste har et langt skaft. Hos engsoleie som likner, er bladene ikke delt helt ned til grunnen. Blomstringen skjer i mai – juli. Krypsoleie liker det fuktig og den fins i sumper, i sumpskog og ved vannkanter. I fuktige enger er den et ugras, ellers fins den i veikanter og på skrotemark. Planten er vanlig i hele landet til opp i snaufjellet. Røttene har blitt brukt som tilleggsfor for gris og ku.

Andre navn: trauske, trøske

Engelsk navn: Creeping Buttercup

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Soleiefamilien (Ranunculaceae)
Slekt      Soleieslekta (Ranunculus)
Art       Krypsoleie (Ranunculus repens)