Miljolare.no

Art: Elvemusling (Margaritifera margaritifera)

Elvemusling (Margaritifera margaritifera)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Sjelden, men med stor geografisk utbredelse i Norge. Finnes i elver, fortrinnsvis langs kysten. Arten har en uvanlig langsom vekst, og kan bli mer enn 100 år gamle. Som larve har elvemuslinger et stadium der den lever som parasitt på fisk. Forsvinner fisken fra et vassdrag, f.eks. p.g.a. forsuring, vil dermed rekrutteringen av musling stoppe, og muslinge vil dø ut etter kortere eller lengre tid. Elvemuslingen er også kjent for sin evne til å lage perler, derav det tidligere navnet elveperlemusling. Arten er fredet, så ikke ta levende muslinger.

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Bløtdyr (Mollusca)
Klasse  Muslinger (Bivalvia)
Underklasse   Palaeoheterodonta
Familie    Margaritiferidae
Slekt     Margaritifera
Art      Elvemusling (Margaritifera margaritifera)