Denne underklassen inneholder tre arter ferskvannsmuslinger som finnes i Norge: elvemusling, vanlig- og flat dammusling.

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Bløtdyr (Mollusca)
Klasse: Muslinger (Bivalvia)