Miljolare.no

Artstre

Fenologi på Nordkalotten
26.05.2003
Bugøynes Oppvekstsenter/Avdeling skole
Mosedalen (Sør-Varanger, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
24.05.2003 Første observasjon rødnebbterne
Når kommer våren?
25.05.2003
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Trollheimen (Rennebu, Trøndelag)
25.05.2003 Ankomst blåstrupe
25.05.2003 Ankomst gulerle
15.05.2003 Ankomst bjørkefink
25.05.2003 Ankomst linerle
25.05.2003 Ankomst gjøk
25.05.2003 Ankomst løvsanger
25.05.2003 Ankomst heipiplerke
25.05.2003 Ankomst rødvingetrost
25.05.2003 Ankomst gråtrost
Når kommer våren?
25.05.2003
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Grindal (Rennebu, Trøndelag)
22.05.2003 Ankomst gjøk
Fugleliv langs kyst og vatn
23.05.2003
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Skjære (Pica pica)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fenologi på Nordkalotten
23.05.2003
Vestre Jakobselv skole
Vestre Jakobselv (Vadsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
21.05.2003 Første observasjon gjøk
20.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
20.05.2003 Første observasjon rødnebbterne
18.05.2003: Isfrie vann
Fugleliv langs kyst og vatn
21.05.2003
Stryn ungdomsskule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Tårnseiler (Apus apus)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Taksvale (Delichon urbicum)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Rødstilk (Tringa totanus)
Svarttrost (Turdus merula)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
19.05.2003
Stryn ungdomsskule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Spettmeis (Sitta europaea)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Svarttrost (Turdus merula)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
19.05.2003
Stryn ungdomsskule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Spettmeis (Sitta europaea)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Svarttrost (Turdus merula)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fenologi
23.05.2003
Frans-Emil Wielgolaski
Jar (Bærum, Viken)
Spisslønn (Acer platanoides)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Bjørk (Betula pubescens)
Ask (Fraxinus excelsior)
Blåveis (Hepatica nobilis)
Morell (Prunus avium)
Kirsebær (Prunus cerasus)
Plomme (Prunus domestica)
Hegg (Prunus padus)
Sommereik (Quercus robur)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Hestehov (Tussilago farfara)
Alm (Ulmus glabra)
Når kommer våren?
23.05.2003
Kaldfjord skole
(Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
21.04.2003 Blomstring selje
20.04.2003 Bladsprett (musøre) rogn
13.05.2003 Blomstring bekkeblom
Når kommer våren?
22.05.2003
Skarsvåg skole
skarsvåg (Nordkapp, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
14.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
10.05.2003 Ankomst linerle
VIRTUE: Organisms found on the disks
26.11.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Hoppekreps (Copepoda)
Snegler (Gastropoda)
Hydroider (Hydroidea)
Mangebørstemark (Polychaeta)
Fenologi på Nordkalotten
22.05.2003
Pasvik skole
Pasvik (Sør-Varanger, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
17.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
27.04.2003 Første observasjon linerle
21.05.2003 Første observasjon blåstrupe
01.05.2003 Første observasjon snøspurv
16.05.2003 Første bitt stikkemygg
19.04.2003 Første observasjon humler
16.04.2003 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
13.05.2003: Isfrie vann
16.05.2003: Snøen borte fra bakken
VIRTUE: Organisms found on the disks
26.11.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Nesledyr (Cnidaria)
Hoppekreps (Copepoda)
Hydroider (Hydroidea)
Polychaeta indet.
Planter i og ved ferskvatn
21.05.2003
Follese skole
Follesevatn (Askøy, Vestland)
Klokkelyng (Erica tetralix)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)
Pors (Myrica gale)
Nøkkerosefamilien (Nymphaeaceae)
Tranebærslekta (Oxycoccus)
Torvmoser (Sphagnum)
««første 167986-167993 av 167993