Miljolare.no

Familie: Moskusurtfamilien (Adoxaceae)

Når kommer våren?
26.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
26.06.2020 Blomstring svarthyll
26.06.2020 Blomstring mørkkongslys
24.06.2020 Blomstring lyssiv
 
Når kommer våren?
17.06.2020
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
16.06.2020 Blomstring kystgrisøyre
16.06.2020 Blomstring krattmjølke
16.06.2020 Blomstring korsved
16.06.2020 Blomstring gulflatbelg
16.06.2020 Blomstring rosefamilien
 
Når kommer våren?
12.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
12.06.2020 Blomstring trollhegg
12.06.2020 Blomstring skrubbær
12.06.2020 Blomstring korsved
12.06.2020 Blomstring hengeaks
12.06.2020 Blomstring gulstarr
 
Når kommer våren?
04.06.2020
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
01.06.2020 Blomstring syrin
01.06.2020 Blomstring rødhyll
01.06.2020 Blomstring kirsebær
01.06.2020 Blomstring blåbær
Når kommer våren?
12.05.2020
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
12.05.2020 Bladsprett (musøre) rødhyll
12.05.2020 Bladsprett (musøre) hegg
Når kommer våren?
08.05.2020
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
08.05.2020 Blomstring solbær
08.05.2020 Blomstring rødhyll
07.05.2020 Blomstring alperips
08.05.2020 Blomstring spireaslekta
 
Når kommer våren?
29.04.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
21.04.2020 Bladsprett (musøre) rødhyll
27.04.2020 Bladsprett (musøre) korsved
 
Når kommer våren?
17.04.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
10.04.2020 Bladsprett (musøre) rødhyll
 
Når kommer våren?
07.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.06.2019 Blomstring sanikel
07.06.2019 Blomstring korsved
06.06.2019 Blomstring fjellmarikåpe
 
Når kommer våren?
28.05.2019
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
28.05.2019 Blomstring stankstorkenebb
28.05.2019 Blomstring revebjelle
28.05.2019 Blomstring ramsløk
28.05.2019 Blomstring kystgrisøyre
28.05.2019 Blomstring kratthumleblom
28.05.2019 Blomstring korsved
28.05.2019 Blomstring fjellmarikåpe
28.05.2019 Blomstring blåfjær
28.05.2019 Blomstring roseslekta
28.05.2019 Blomstring storvendelrot
 
Planteregistreringer
14.05.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Kjeldevatnet)
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Markjordbær (Fragaria vesca)
Engforglemmegei (Myosotis scorpioides)
Hegg (Prunus padus)
Rødhyll (Sambucus racemosa)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Skogstjerne (Trientalis europaea)
Når kommer våren?
30.04.2019
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
30.04.2019 Bladsprett (musøre) rødhyll
29.04.2019 Bladsprett (musøre) hegg
28.04.2019 Ankomst grønnsisik
 
Når kommer våren?
29.04.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
29.04.2019 Blomstring tepperot
28.04.2019 Bladsprett (musøre) korsved
 
Når kommer våren?
29.04.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
29.04.2019 Blomstring stikkelsbær
29.04.2019 Bladsprett (musøre) solbær
29.04.2019 Bladsprett (musøre) rødhyll
29.04.2019 Bladsprett (musøre) rogn
29.04.2019 Bladsprett (musøre) korsved
29.04.2019 Bladsprett (musøre) hagerips
29.04.2019 Bladsprett (musøre) gråor
29.04.2019 Blomstring gran
29.04.2019 Bladsprett (musøre) eple
 
Når kommer våren?
28.04.2019
Kjell Arne Olsen
Sandnes søndre (Larvik, Vestfold og Telemark)
23.04.2019 Bladsprett (musøre) svarthyll
25.04.2019 Bladsprett (musøre) solbær
25.04.2019 Blomstring slåpetorn
26.04.2019 Bladsprett (musøre) selje
28.04.2019 Bladsprett (musøre) lind
28.04.2019 Blomstring kirsebær
28.04.2019 Blomstring hegg
25.04.2019 Bladsprett (musøre) hegg
19.04.2019 Bladsprett (musøre) hassel
28.04.2019 Blomstring eple
24.04.2019 Bladsprett (musøre) edelkastanje
 
1-15 av 119 siste»»