Vi har to slags hylletrær i vår flora, rødhyll og svarthyll. De har sin naturlige utbredeles i Europa nord til Danmark. Hos oss ble hylletrær innført i middelalderen og så har de forvillet seg fra...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Moskusurtfamilien (Adoxaceae)