Miljolare.no

Art: Hassel (Corylus avellana)

Når kommer våren?
26.04.2022
Rune Nilsen
Mosvold (Farsund, Agder)
15.04.2022 Bladsprett (musøre) bjørk
21.04.2022 Blomstring bjørk
15.04.2022 Bladsprett (musøre) hagerips
21.04.2022 Blomstring hagerips
15.04.2022 Bladsprett (musøre) selje
15.04.2022 Bladsprett (musøre) hassel
Når kommer våren?
24.04.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.04.2022 Blomstring ask
23.04.2022 Bladsprett (musøre) hassel
24.04.2022 Blomstring nyresoleie
24.04.2022 Blomstring smalkjempe
24.04.2022 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
24.04.2022 Blomstring storfrytle
23.04.2022 Bladsprett (musøre) lønneslekta
23.04.2022 Blomstring porsslekta
Når kommer våren?
23.04.2022
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
22.04.2022 Voksenstadiet aurorasommerfugl
22.04.2022 Voksenstadiet dagpåfugløye
22.04.2022 Bladsprett (musøre) hassel
22.04.2022 Voksenstadiet humlefluer
Fenologi
23.04.2022
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Bjørk (Betula pubescens)
Hassel (Corylus avellana)
Plomme (Prunus domestica)
Når kommer våren?
23.03.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
19.03.2022 Blomstring gråor
19.03.2022 Blomstring hassel
22.03.2022 Voksenstadiet skogsmaur
Når kommer våren?
20.02.2022
Rune Nilsen
Mosvold (Farsund, Agder)
11.02.2022 Blomstring hassel
Fenologi
18.02.2022
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Hassel (Corylus avellana)
Planteregistreringer
03.09.2021
Universitetet i Stavanger
Gauselskogen (Stavanger, Rogaland)
Hassel (Corylus avellana)
Stubbeskjellsopp (Kuehneromyces mutabilis)
Når kommer våren?
13.05.2021
Rune Nilsen
Mosvold (Farsund, Agder)
13.05.2021 Blomstring ask
08.04.2021 Bladsprett (musøre) bjørk
12.04.2021 Blomstring bjørk
21.04.2021 Blomstring hagerips
21.04.2021 Bladsprett (musøre) hassel
18.04.2021 Bladsprett (musøre) hegg
08.05.2021 Blomstring hegg
08.05.2021 Bladsprett (musøre) hestekastanje
01.05.2021 Bladsprett (musøre) selje
08.05.2021 Bladsprett (musøre) syrin
Fenologi
09.05.2021
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Hassel (Corylus avellana)
Når kommer våren?
01.05.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
01.05.2021 Bladsprett (musøre) hassel
01.05.2021 Blomstring kusymre
Når kommer våren?
20.04.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.04.2021 Bladsprett (musøre) bjørk
20.04.2021 Bladsprett (musøre) hassel
20.04.2021 Første observasjon stålorm
20.04.2021 Første observasjon svartskogsnegl
Når kommer våren?
28.03.2021
Martin Kvist
Dæliveien 3 (Bærum, Viken)
21.03.2021 Blomstring hassel
28.03.2021 Ankomst rødstrupe
Fenologi
02.03.2021
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Hassel (Corylus avellana)
Når kommer våren?
05.03.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
05.03.2021 Blomstring hassel
1 - 15 av 280 siste»»