Miljolare.no

Familie: Venusskjell (Veneridae)

Livet i fjæra
29.10.2020
Ytre Namdal videregående skole
Ryum (Nærøysund, Trøndelag)
Rur (Balanidae)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Knivskjell (Solenidae)
Venusskjell (Veneridae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
01.10.2020
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Mosdyr (Bryozoa)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Venusskjell (Veneridae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Venusskjell (Veneridae)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Grønnalger (Chlorophyta)
Pollpryd (Codium fragile)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Rødalger (Rhodophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skattval (Stjørdal, Trøndelag)
Tanglopper (Amphipoda)
Dyreriket (Animalia)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Eikeving (Phycodrys rubens)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krepsdyr (Crustacea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Svømmekrabber (Portunidae)
Rødalger (Rhodophyta)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Venusskjell (Veneridae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Muslinger (Bivalvia)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Pollpryd (Codium fragile)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Snøre-slekta (Chaetomorpha)
Grønnalger (Chlorophyta)
Pollpryd (Codium fragile)
Pigghuder (Echinodermata)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Søl (Palmaria palmata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Rødkluft (Polyides rotunda)
Svømmekrabber (Portunidae)
Rødalger (Rhodophyta)
Skilpaddesnegl (Tectura)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Filtsymre (Anemone sylvestris)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Østers (Ostreidae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Venusskjell (Veneridae)
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
04.11.2019
Grov skole
Grovfjord (Tjeldsund, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Muslinger (Bivalvia)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Venusskjell (Veneridae)
 
1-15 av 87 siste»»