Denne underklassen inneholder mange av de vanlige muslingene vi kjenner, og en del av de ferskvannsmuslingene vi har i Norge. Alle artene har en gravende fot og ofte er kantene av kappen vokst...

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Bløtdyr (Mollusca)
Klasse: Muslinger (Bivalvia)