Miljolare.no

Art: Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)

Livet i fjæra
31.05.2022
Molde Friskole
Kringstadbukta (Molde, Møre og Romsdal)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Livet i fjæra
28.08.2020
Langmyra skole
Fannestrandveien 98 (Molde, Møre og Romsdal)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
 
Livet i fjæra
28.08.2020
Langmyra skole
Fannestrandveien 98 (Molde, Møre og Romsdal)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Pungreker (Mysidacea)
 
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Filtsymre (Anemone sylvestris)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Østers (Ostreidae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
01.10.2018
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Muslinger (Bivalvia)
Strandsnegler (Littorina)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
 
Livet i fjæra
14.09.2017
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Sandreke (Crangon crangon)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Sadelskjell (Pododesmus)
Livet i fjæra
20.10.2016
Bergen private gymnas AS
Marinbiologisk stasjon, Espegrend (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Gressgylt (Centrolabrus exoletus)
Vanleg rekeklo (Ceramium virgatum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Urskjell (Chlamys varia)
Martaum (Chorda filum)
Pollpryd (Codium fragile)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Svartkluft (Furcellaria lumbricalis)
Tangkutling (Gobiusculus flavescens)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Berggylt (Labrus bergylta)
Gråmåke (Larus argentatus)
Strandsnegler (Littorina)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Membranmosdyr (Membranipora membranacea)
Vanlig ulke (Myoxocephalus scorpius)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Lyr (Pollachius pollachius)
Svømmekrabber (Portunidae)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Tangstikling (Spinachia spinachia)
Grønngylt (Symphodus melops)
 
Livet i fjæra
02.06.2016
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanleg rekeklo (Ceramium virgatum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Haneskjell (Chlamys islandica)
Martaum (Chorda filum)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Mykt kjerringhår (Desmarestia viridis)
Sagtang (Fucus serratus)
Kaurtang (Fucus spiralis)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Svartkluft (Furcellaria lumbricalis)
Tangkutling (Gobiusculus flavescens)
Strandsnegler (Littorina)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Neptunea antiqua
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Nakensnegler (Nudibranchia)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Dyreobservasjoner
10.09.2015
Ryenberget skole
Hvervenbukta (Oslo)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
 
Livet i fjæra
22.09.2014
Leonie Johann
Stokmarknes, Vesterålen (Bodø, Nordland)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Livet i fjæra
15.10.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Leddormer (Annelida)
Eremittkreps, trollkreps (Anomura)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Kamstjerne (Astropecten irregularis)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Haneskjell (Chlamys islandica)
Krepsdyr (Crustacea)
Kiselflagellater (Dictyochophyceae)
Fureflagellater (Dinophyceae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Vanlig rosenrør (Lomentaria clavellosa)
Slimmakk (Nemertini)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Svømmekrabber (Portunidae)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Drøbaksjøpiggsvin (Strongylocentrotus droebachiensis)
Sjørose (Urticina)
Livet i fjæra
15.10.2014
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Leddormer (Annelida)
Eremittkreps, trollkreps (Anomura)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Kamstjerne (Astropecten irregularis)
Haneskjell (Chlamys islandica)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Sandreke (Crangon crangon)
Krepsdyr (Crustacea)
Kiselflagellater (Dictyochophyceae)
Fureflagellater (Dinophyceae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Vanlig rosenrør (Lomentaria clavellosa)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Slimmakk (Nemertini)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Svømmekrabber (Portunidae)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Sjørose (Urticina)
Livet i fjæra
29.05.2014
Vestmyra skole
Lund-Klungset (Fauske - Fuosko, Nordland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Jordugle (Asio flammeus)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Jaktfalk (Falco rusticolus)
Sagtang (Fucus serratus)
Kaurtang (Fucus spiralis)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Fiskemåke (Larus canus)
Sandflyndre (Limanda limanda)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Nettsnegl (Nassarius sp.)
Storspove (Numenius arquata)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Tangsprell (Pholis gunnellus)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Rødstilk (Tringa totanus)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Livet i fjæra
02.06.2014
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Krepsdyr (Crustacea)
Sagtang (Fucus serratus)
Strandsnegler (Littorina)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Kjeglesnegl (Trochidae)
Livet i fjæra
15.08.2013
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Sagtang (Fucus serratus)
Kaurtang (Fucus spiralis)
Strandsnegler (Littorina)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Strandreker (Palaemonidae)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Marebek (Verrucaria maura)
1 - 15 av 31 siste»»