Miljolare.no

Slekt: Poppelslekta (Populus)

Når kommer våren?
26.05.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
25.05.2021 Bladsprett (musøre) osp
26.05.2021 Blomstring syrinslekta
 
Når kommer våren?
23.04.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
23.04.2021 Voksenstadiet aurorasommerfugl
23.04.2021 Bladsprett (musøre) balsampoppel
23.04.2021 Blomstring engfiol
23.04.2021 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
23.04.2021 Egg frosker
23.04.2021 Første observasjon frosker
 
Når kommer våren?
10.01.2021
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
09.01.2021 Blomstring osp
 
Planteregistreringer
25.08.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Rødlønn (Acer rubrum)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Eik (Quercus sp.)
Selje (Salix caprea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
Planteregistreringer
21.08.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Rødlønn (Acer rubrum)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Osp (Populus tremula)
Eik (Quercus)
Selje (Salix caprea)
Rødhyll (Sambucus racemosa)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
Alm (Ulmus glabra)
 
Når kommer våren?
28.05.2020
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
28.05.2020 Blomstring hegg
28.05.2020 Blomstring liljekonvall
28.05.2020 Bladsprett (musøre) osp
28.05.2020 Blomstring solbær
28.05.2020 Blomstring stikkelsbær
28.05.2020 Blomstring storarve
Når kommer våren?
23.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.05.2020 Blomstring amerikaosp
23.05.2020 Blomstring rødkløver
23.05.2020 Blomstring tepperot
23.05.2020 Blomstring tettegras
 
Når kommer våren?
23.04.2020
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
23.04.2020 Ankomst måltrost
23.04.2020 Blomstring osp
Når kommer våren?
14.04.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
14.04.2020 Blomstring balsampoppel
14.04.2020 Blomstring pors
14.04.2020 Voksenstadiet sørgekåpe
14.04.2020 Blomstring løvetannslekta
 
Store gamle trær
05.02.2020
Fjære ungdomsskole
Temseveien 2 (Grimstad, Agder)
(Skogen)
Osp (Populus tremula)
 
Planteregistreringer
29.08.2019
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
Arboretet og Botanisk hage (Bergen, Vestland)
Osp (Populus tremula)
Misteltein (Viscum album)
Planteregistreringer
27.08.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Rødlønn (Acer rubrum)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
 
Når kommer våren?
22.05.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
22.05.2019 Blomstring hundekjeks
22.05.2019 Bladsprett (musøre) osp
22.05.2019 Blomstring rogn
22.05.2019 Blomstring tepperot
22.05.2019 Bladsprett (musøre) trollhegg
22.05.2019 Blomstring bakkesoleie
 
Når kommer våren?
04.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.05.2019 Blomstring engsyre
27.04.2019 Blomstring hundekjeks
04.05.2019 Bladsprett (musøre) osp
 
Når kommer våren?
01.05.2019
Ole Andreas Brekkemoen
Sagemoveien 128 (Arendal, Agder)
01.05.2019 Bladsprett (musøre) bøk
01.05.2019 Blomstring eple
01.05.2019 Bladsprett (musøre) osp
 
1 - 15 av 125 siste»»