Det vanligste treet i denne slekten er osp. De andre poppelartene er plantet som prydtrær og noen har siden forvilet seg. Likheten mellom osp og poppel er bl.a. blomstene som er vindpollinerte og...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Vierfamilien (Salicaceae)