Miljolare.no

Orden: Mesogastropoda

Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Sjøroser (Actinaria)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Leddsnegler (Polyplacophora)
 
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Mosdyr (Bryozoa)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Snegler (Gastropoda)
Strandsnegler (Littorina)
Brunalgar (Phaeophyta)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Strandreke (Palaemon adspersus)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Leddsnegler (Polyplacophora)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Grønnalger (Chlorophyta)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Rødalger (Rhodophyta)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Venusskjell (Veneridae)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Fugler (Aves)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
 
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Krepsdyr (Crustacea)
Sagtang (Fucus serratus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødkluft (Polyides rotunda)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Eremittkreps (Paguridae)
Svamper (Porifera)
Svømmekrabber (Portunidae)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skatval (Stjørdal, Trøndelag)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skattval (Stjørdal, Trøndelag)
Butare (Alaria esculenta)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krepsdyr (Crustacea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skattval (Stjørdal, Trøndelag)
Butare (Alaria esculenta)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Snegler (Gastropoda)
Strandsnegler (Littorina)
Sukkertare (Saccharina latissima)
1-15 av 6871 siste»»