Miljolare.no

Orden: Skrukketroll, tanglus (Isopoda)

Livet i fjæra
17.06.2020
Markaplassen skole
Væresholmen (Trondheim, Trøndelag)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Livet i fjæra
17.06.2020
Markaplassen skole
Væresholmen (Trondheim, Trøndelag)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Livet i fjæra
09.06.2020
Holte skole
Dvergsnestangen (Kristiansand, Agder)
Beinfisk (Actinopterygii)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Albusnegl (Patella vulgata)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Snøre-slekta (Chaetomorpha)
Grønnalger (Chlorophyta)
Pollpryd (Codium fragile)
Pigghuder (Echinodermata)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Søl (Palmaria palmata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Rødkluft (Polyides rotunda)
Svømmekrabber (Portunidae)
Rødalger (Rhodophyta)
Skilpaddesnegl (Tectura)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Smådyr i ferskvatn
28.04.2020
Småjenten Naturbarnehage
Kalvsjø (Lunner, Viken)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Smådyr i ferskvatn
27.04.2020
Småjenten Naturbarnehage
Lunner (Lunner, Viken)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Planteregistreringer
17.09.2019
Samnanger ungdomsskule
(Samnanger, Vestland)
Skogburkne (Athyrium filix-femina)
Fjellbjørk (Betula pubescens subsp. tortuosa)
Tepperot (Potentilla erecta)
Lite skogskrukketroll (Trichoniscus pusillus)
Livet i fjæra
13.08.2019
Småjenten Naturbarnehage
(Lunner, Viken)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krusflik (Chondrus crispus)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Strandskrukketroll (Ligia oceanica)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Tangstikling (Spinachia spinachia)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
håkonshella (Bergen, Vestland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Kamstjerne (Astropecten irregularis)
Rur (Balanidae)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krusflik (Chondrus crispus)
Sandreke (Crangon crangon)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandskrukketroll (Ligia oceanica)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Tangstikling (Spinachia spinachia)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Krusflik (Chondrus crispus)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Sandreke (Crangon crangon)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandskrukketroll (Ligia oceanica)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Tangstikling (Spinachia spinachia)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
11.06.2019
Utheim skole
Kårvåg (Averøy, Møre og Romsdal)
Tanglopper (Amphipoda)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Soppriket (Fungi)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slimmakk (Nemertini)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svamper (Porifera)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Knivskjell (Solenidae)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Karplanter (Tracheophytes)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Smådyr som lever på bakken
23.05.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Edderkopper (Araneae)
Biller (Coleoptera)
Tovinger (Diptera)
Plantesugere (Homoptera)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Meitemark (Lumbricidae)
Kortvinger (Staphylinidae)
 
1-15 av 603 siste»»