Miljolare.no

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Klovasshår (Callitriche hamulata)21.09.198921.09.1989Ljøgodttjern (Ullensaker, Viken)Artsdatabanken logo
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)21.09.198921.09.1989Ljøgodttjern (Ullensaker, Viken)Artsdatabanken logo
Hvit nøkkerose (Nymphaea alba)21.09.198921.09.1989Ljøgodttjern (Ullensaker, Viken)Artsdatabanken logo
Vasslirekne (Persicaria amphibia)21.09.198921.09.1989Ljøgodttjern (Ullensaker, Viken)Artsdatabanken logo
Myrhatt (Comarum palustris)21.09.198921.09.1989Ljøgodttjern (Ullensaker, Viken)Artsdatabanken logo
Sjøsivaks (Scirpus lacustris)21.09.198921.09.1989Ljøgodttjern (Ullensaker, Viken)Artsdatabanken logo
Andemat (Lemna minor)21.09.198921.09.1989Ljøgodttjern (Ullensaker, Viken)Artsdatabanken logo
Hestehov (Tussilago farfara)21.09.198921.09.1989Ljøgodttjern (Ullensaker, Viken)Artsdatabanken logo
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)21.09.198921.09.1989Ljøgodttjern (Ullensaker, Viken)Artsdatabanken logo
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)21.09.198921.09.1989Ljøgodttjern (Ullensaker, Viken)Artsdatabanken logo
Flaskestarr (Carex rostrata)31.05.199031.05.1990Erlevegen 37 (Vennesla, Agder)Artsdatabanken logo
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)31.05.199031.05.1990Erlevegen 37 (Vennesla, Agder)Artsdatabanken logo
Kjempepiggknopp (Sparganium erectum)08.10.198908.10.1989Hammervatnet (Levanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)08.10.198908.10.1989Hammervatnet (Levanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Nøkkerose (Nymphaeaceae indet.)08.10.198908.10.1989Hammervatnet (Levanger, Trøndelag) 
Takrør (Phragmites australis)08.10.198908.10.1989Hammervatnet (Levanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Andemat (Lemna minor)08.10.198908.10.1989Hammervatnet (Levanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Tusenblad (Myriophyllum alterniflorum)08.10.198908.10.1989Hammervatnet (Levanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Flotgras (Sparganium angustifolium)08.10.198908.10.1989Hammervatnet (Levanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Geitrams (Epilobium angustifolium)08.10.198908.10.1989Hammervatnet (Levanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Sjøsivaks (Scirpus lacustris)08.10.198908.10.1989Hammervatnet (Levanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Tjernaks (Potamogeton natans)08.10.198908.10.1989Hammervatnet (Levanger, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Blærerotslekta (Utricularia sp.)08.10.198908.10.1989Hammervatnet (Levanger, Trøndelag) 
Flaskestarr (Carex rostrata)11.05.199411.05.1994Tjennane (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Hvitlyng (Andromeda polifolia)11.05.199411.05.1994Tjennane (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Nøkkerose (Nymphaeaceae indet.)11.05.199411.05.1994Tjennane (Porsgrunn, Vestfold og Telemark) 
Stri kråkefot (Lycopodium annotinum)11.05.199411.05.1994Tjennane (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Tranebærslekta (Oxycoccus sp.)11.05.199411.05.1994Tjennane (Porsgrunn, Vestfold og Telemark) 
Myrull (Eriophorum sp.)11.05.199411.05.1994Tjennane (Porsgrunn, Vestfold og Telemark) 
Vassgro (Alisma plantago-aquatica)26.09.198926.09.1989Kverndammen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Brei dunkjevle (Typha latifolia)26.09.198926.09.1989Kverndammen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Kattehale (Lythrum salicaria)26.09.198926.09.1989Kverndammen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Hesterumpe (Hippuris vulgaris)26.09.198926.09.1989Kverndammen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Flaskestarr (Carex rostrata)26.09.198926.09.1989Kverndammen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)26.09.198926.09.1989Kverndammen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)31.05.199131.05.1991Kruktjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Flaskestarr (Carex rostrata)31.05.199131.05.1991Kruktjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)31.05.199131.05.1991Kruktjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Sløke (Angelica sylvestris)02.06.199402.06.1994Koltjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Gulldusk (Lysimachia thyrsiflora)27.08.199227.08.1992Koltjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Myrhatt (Comarum palustris)27.08.199227.08.1992Koltjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Fjøresivaks (Scirpus uniglumis)27.08.199227.08.1992Koltjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Andemat (Lemna minor)27.08.199227.08.1992Koltjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Sivaks (Scirpus sp.)28.08.199028.08.1990Koltjønna (Ørland, Trøndelag) 
Gulldusk (Lysimachia thyrsiflora)28.08.199028.08.1990Koltjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Lyssiv (Juncus effusus)28.08.199028.08.1990Koltjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Andemat (Lemna minor)28.08.199028.08.1990Koltjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)28.08.199028.08.1990Koltjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Myrhatt (Comarum palustris)28.08.199028.08.1990Koltjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Flaskestarr (Carex rostrata)28.08.199028.08.1990Koltjønna (Ørland, Trøndelag)Artsdatabanken logo