Karsporeplanter (Pteridophyta)

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)