Miljolare.no

Art: Småvasshår (Callitriche verna)

Forvekslingsarter: Klovasshår (Callitriche hamulata)

Lignende lyder: Klovasshår (Callitriche hamulata)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Maskeblomstfamilien (Plantaginaceae)
Slekt      Vasshårslekta (Callitriche)
Art       Småvasshår (Callitriche verna)