miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Bakterier i drikkevann > Veiledning

Bakterier i drikkevann

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

 • Undersøke bakterieinnholdet i skolens kranvann
 • Sammenlikne med bakterieinnholdet i en vanndispenser, skolens varmtvann, en bekk i nærheten eller liknende
 • Lære om naturlige og unaturlige bakterieforekomster i vann

Samarbeidspartnere

Næringsmiddelkontoret i fylket, helse- og miljøetaten i kommunen, skolens vaktmester

Utstyr

Til denne aktiviteten trengs enkelt og rimelig testutstyr. Nødvending utstyr:

 • Sterile engangspipetter for å måle opp 1 ml vannprøve
 • Petrifilm for å dyrke bakterier
 • Fordelingsplate av plast

Ellers trenger dere rene prøveflasker/glass, gjerne kokte syltetøyglass eller flasker skylt med kokende vann. Bruk gjerne aluminiumsfolie som «lokk» etter at prøveflaskene er kokt/skylt.

Bakgrunn

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel, og helsemyndighetene anbefaler at vi drikker mer vann. Heldigvis har vi i Norge rikelig med drikkevann som i hovedsak er av god kvalitet.

Vi vet at drikkevannet i store deler av verden er av dårlig kvalitet og kan bl.a. spre smittsomme sykdommer pga. forurensing og manglende rensing. FN mener at mer enn 1 milliarder mennesker i dag ikke har tilfredsstillende drikkevann og det er et tusenårsmål å halvere dette antallet fram til 2015.

Vannkvaliteten i norske vannverk blir stadig kontrollert, bl.a. med analyser av bakterieinnhold. Normalt skal drikkevannet ha lavt bakterieinnhold, og det skal ikke inneholde smittefarlige bakterier. For å hindre smittefarlige bakterier blir vannet normalt behandlet med klor eller ultrafiolett bestråling i vannverkene. Likevel vil det kunne være noen bakterier i vannet som vi kan tappe i kranene våre, men disse er ufarlige. Faktisk er de aller fleste bakteriene ufarlige og nyttige. I en skje med vanlig jord kan det leve ti milliarder bakterier! I en dråpe vann fra en bekk er det også mange bakterier, selv om det ikke er forurenset. Bakteriene er viktige for livsprosessene i naturen og vår verden ville sett helt annerledes ut uten bakteriene.

I denne kampanjen skal elevene se at det selv i rent vann i springen finnes bakterier - og det er helt i orden!

Gjennomføring

Denne aktiviteten kan gjøres veldig enkelt og raskt eller kan gjøres til en større prosjektoppgave. Vi har delt gjennomføringen i 3 deler, hvor del 2 og 3 er frivillige tillegg avhengig av klassetrinn, fag og tid.

Prinsipp for bakterieanalysen
En enkel bakterie er alt for liten til at vi kan se den uten mikroskop. Dersom vi dyrker bakterien på et næringsmedium kan den formere seg og danne en synlig bakteriekoloni (millioner av bakterier). I dette forsøket vil vi dyrke bakterier fra vann på en næringsfilm som kalles petrifilm. Etter 3 dagers dyrketid kan man telle antall røde kolonier/prikker. Vi får da et mål på antall dyrkbare bakterier i vannprøven.

Viktige huskeregler før dere starter
 • Husk at det finnes bakterier overalt, på benker og bord, i luften, på hender, hår og klær. Pass derfor på at vannprøven som skal analyseres ikke blir forurenset, f. eks av hendene
 • Bruk en ny, steril pipette for hver prøve (unngå forurensning fra prøve til prøve)
 • Ikke ta inni petrifilmen, tenk på at her skal det plasseres 1 ml vann ved mest mulig "steril teknikk". Dersom dere tar inni petrifilmen (på overfilmen eller underfilmen) vil bakterier fra hendene forurense og ødelegge testen
 • Det skal analyseres 1 ml prøve. Dette er ganske nøye. Et for stort volum vil føre til søl. 1 ml vil si at pipetten er fylt med vann fra bunnen og opp til den øverste streken rett under «ballongen». Dette gjøres enklest ved å suge opp en større mengde vann, og så slippe ut vann til nivået når den øverste streken. Bruk en av de tilsendte pipettene og øv litt på forhånd (denne pipetten blir nå forurenset og må ikke brukes videre til de "virkelige" prøvene).
 • For å sammenligne resultatene fra alle skoler er det viktig at alle teller kolonier/prikker etter 3 døgn. Forsøket bør derfor utføres på mandag, tirsdag eller fredag for å unngå telling i helgen. Dersom tellingene er foretatt etter 4 eller 5 dager må dette oppgis.
 • Dersom dere tester flere ulike vannprøver kan petrifilmene nummereres med sprittusj (ikke skriv på midten).

Del 1. Sjekk springvann på skolen

Dette er basisdelen av aktiviteten og går ut på at elevene sjekker skolens springvann på ett eller flere steder.

Når dere har registrert dataene kan elevene lære mer ved at del 2 og ikke minst del 3 i denne aktiviteten utføres, evt på senere tidspunkt.

Vurdering av resultatene
Antallet prikker (bakteriekolonier) på hvert filter tilsvarer konsentrasjonen av bakterier i 1 ml vann (bakterier pr. ml)

 • mindre enn 10 prikker: Svært lavt bakterietall
 • 10-100 prikker: Lavt bakterietall
 • mer enn 100 prikker: Høyt bakterietall

Fordi de fleste vannverk dreper bakteriene med UV eller klor, er gjerne bakterietallene mindre enn 100 i springvannet. Bakterieanalysen som dere har utført kan brukes for å kontrollere at vannrensingen på vannverket og transporten av vannet fra vannverket til tappekranen fungerer som det skal. Det vil alltid være litt bakterier i vannrørene. Dersom dere har funnet høye bakterietall (mer enn 100) i springvannet kan det også skyldes at tappekranen på skolen ikke er helt ren eller at prøven ble forurenset under prøvetakning. Dere kan da vurdere å undersøke dette nærmere, ved å ta flere prøver av springvannet. (Drikkevannsforskriften sier at ved verdier over 100 bør årsaken undersøkes).

Ikke farlige bakterier - drikk springvann!
Det er viktig å påpeke at bakteriene man påviser i denne analysen ikke er farlige. Ikke være redd for å drikke springvannet selv om dere har funnet mange bakterier. Rent vann er det sunneste man kan drikke. Det lokale vannverket utfører jevnlig analyser for å påvise om det kan være sykdomsfremkallende bakterier i vannet. Dersom det er mistanke om dette vil dere få beskjed om å koke vannet.


Del 2. Sammenlig bakterienivå fra springvann på skolen med andre vannkilder

Denne delen forutsetter at del 1 er utført for å gi mening. Her skal eleven velge en eller flere andre vannkilder som kan være aktuelt å sammenligne springvannet med. De kildene som brukes i registreringsskjemaet er:

 • Vanndispenser på skolen
 • Varmt vann på skolen
 • Kjøpevann
 • Kokt vann
 • Regnvann
 • Bekk/innsjø
 • Annet

Når en eller flere kilder er valgt brukes samme fremgangsmåte som for del 1, og samme registreringsskjema på Internettsidene benyttes.

Sammenlig verdiene for de forskjellige vannkildene. Hvor var det mest/minst? Gi vurdering til hver av kildene når dere registrerer dataene.


Del 3. Arbeide med resultatene - lag en rapport

I denne delen tar elevene utgangspunkt i at de selv har utført del 1 og evt del 2 og at andre skoler også har registrert sine resultater (husk at øvelsen er ny høsten 2005 så det kan gå noe tid før det er mange resultater å bruke).

Her skal elevene lage en egen rapport ved å bruke løsningen for dette som ligger på temasiden for vann: www.miljolare.no/vann velg Lag rapport.

I denne løsningen kan elevene lage sine egen forskningsrapporter basert på egene og andres resultater. Rapportgenerator løsningen inneholder: innledning, bilder, resultater, vurderinger og konklusjoner for å nevne de viktigste. En kan teste løsning først hvis en vil og det egner seg godt å arbeid i mindre grupper med en rapport.

Det kan være et godt utgangspunkt å ta tak i noen problemstillinger som elevene skal drøfte i sine rapporter, og som elevene kan gjøre noen ytterligere undersøkelser basert på.

Problemstillinger:

 • Er det forskjellig antall bakterier i forskjellige vannkilder? Forklaring?
 • Hvor får skolen vannet sitt fra?
 • Hvordan renses vannet som skolen bruker?
 • Hvordan er resultatene fra skolen sammenlignet med andre skoler?
 • Hva gjør lokale myndigheter for å holde god vannkvalitet?
 • Hvorfor er bakterier i vannet helt greit?
 • Er springvann like bra som vanndispenser eller kjøpevann?
 • Hvordan er det med vannkvaliteten generelt i Norge?
 • Hvordan er det med vannkvaliteten i verden?

Bruk rapportgeneratoren og finn eventuelt andre kilder til fakta. I rapporten kan elevene legge inn både tekst, bilder og figurer. Når dere er ferdig kan rapporten skrives ut i pdf, og vil bli publisert på nettsidene slik at andre kan lære av det dere har gjort.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Husk at man må fylle ut et eget skjema for hver prøve.

Dato prikker talt  
Type vannkilde  Springvann
 Vanndispenser på skolen
 Varmt vann på skolen
 Kjøpevann
 Kokt vann
 Regnvann
 Bekk/innsjø
 Annet
Beskrivelse av vannkilden  
Antall dager petrifilmen stod med vannprøve  
Antall bakteriekolonier  
Kommentarer og vurderinger

Vis bare skjema