miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Påvirkning fra industri

Aktivitet:

Påvirkning fra industri

Kartlegge industriens virksomhet og utslipp i vannområdet. Undersøke hvordan vannmiljøet blir eller kan påvirkes av industrien.

Formål

Få kunnskap om hvilke tiltak som kan settes i verk for å hindre skadelige konsekvenser av industrivirksomheten. Hvordan kan elevene medvirke til miljøforbedrende tiltak.

Gjennomføring

Gjør en befaring i området, og finn ut hvirdan vannforsyningen til industrien er. Se etter forurensing, inngrep og vurder eventuelle tiltak. Intervju bedriftene.

Resultater

Type industri, vannforsyninga, utslipp, søppel, inngrep, påvirkning, tåleevne, skade, planer og tiltak legges inn i databasen.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Læreplanmål
Koplinger til læreplanene