miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Fisk og fangst i saltvatn > Bakgrunnstoff

Aktivitet:

Fisk og fangst i saltvatn

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Dyreplankton i saltvatn
Zooplankton er ei svært variert dyregruppe. Ein finn her alt frå små eincella dyr (protozoa) til store maneter.

Kompendium for prøvetaking av fisk
Metoder i forbindelse med prøvetaking og oppgjøring av fisk.

Otolitter
Otolitter kan brukes til å aldersbestemme fisk. De kan også brukes til å artsbestemme fisk (for eksempel fra mageinnhold).