miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Friluftsliv og naturopplevelser > Lek og lær om landskap og arealer > Veiledning

Lek og lær om landskap og arealer

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

  • Bli kjent med et område i nærmiljøet og motivert til å ta vare på det
  • Bli fortrolig med en del grunnleggende begreper knyttet til landskap og arealer

Samarbeidspartnere

Grunneiere, miljøvernleder, lokale organisasjoner, orienteringsklubb og lignende.

Gjennomføring

1 Avgrensing og oppmåling av området

Velg et tilnærmet rektangulært område langs vannet (for eksempel 100 m langt og 20 m bredt) og marker grensepunktene med en pinne i hvert hjørne. Området kan gjerne inneholde ulike naturtyper og enkelte lett gjenkjennelige elementer. Gjennomfør leker og praktiske aktiviteter med fokus på mengder, lengder og areal, for eksempel hvor bred er bekken, hvor stor er sletta, hvor høyt er treet, eller hvor lang er rullesteinsstranda? Lag egne måleenheter (skritt, taulengder og lignende) eller mål i meter og kvadratmeter. Prøv å dele inn området etter ulike arealtyper eller naturtyper. Mål opp. Hva er det mye av i området, og hva er det lite av?

2 Utforsking av området

Gå på oppdagelsestur i området langs vannet og legg merke til naturformasjoner, vekster, lyder, lukter, spor etter dyr og mennesker. Bli fortrolige med hvilke naturtyper og landskapsformer som finnes i og omkring området, for eksempel strand, lynghei, skog, ås, slette og myr. Hvilke prosesser har formet landskapet? Prøv å forstå den historiske utviklingen av området ved å lete etter spor fra naturprosesser (for eksempel skuringsstriper og morenerygger fra istida) og fra menneskelig påvirkning. Diskuter om området kan karakteriseres som naturlandskap eller kulturlandskap.

3 Karttegning og orienteringsleker

Tegn en enkel kartskisse over området sett rett ovenfra og øv på å forstå sammenhengen mellom kart og terreng. Sammenlign gjerne egne kartskisser med orienteringskart eller andre kart fra området. Gjennomfør leker og aktiviteter for å bli fortrolige med himmelretningene både i naturen og på kartet. Sett dere inn i symboler og tegnforklaringer på kartet og sammenlign med observasjoner i terrenget. Hvordan markeres skog, myr og vann på kartet? Bruk kartet som utgangspunkt for ulike orienteringsleker. Lag en rundløype med poster eller arranger stjerneorientering. Eller hva med å gå på skattejakt med sjørøverkart? «Start ved utløpet av bekken, gå ti skritt mot nord. Deretter åtte mot vest…». Andre muligheter er hinderløyper eller refleksorientering i mørket.

4 Ferdsel og friluftsliv

Planlegg en overnattingstur i området. Hva trengs av utstyr? Sett dere inn i hvilke regler som gjelder for ferdsel, bålbrenning og telting. Hvilke områder er utmark, og hvilke er innmark, og hva har dette å si for ferdsel og aktiviteter til ulike årstider? Er det grunneiere, beboere eller næringsdrivende i området som dere må ta hensyn til? Hva med sårbare arter eller naturtyper? Opptre varsomt så dere ikke forstyrrer dyr og fugler eller skader vegetasjonen i området.