Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rollsløkken skole — Hamar, Innlandet

Undersøkt av 7. trinn (7B) ved Rollsløkken skole onsdag 9. mars

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)25000
Antall elever på hele skolen264
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.4
Grus, sand eller singel0.1
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.3
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.2
Kunstgress eller gummidekke0
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier1
Husker6
Vipper og dumpehusker0
Karuseller0
Turnstativ0
Klatrestativ2
Klatrevegger med klatregrep0
Markeringer for paradis o.l.1
Andre apparater2
Skjul eller overbygg2
Benker 13

Ballbaner

Ballbinger1
Fotballbaner3
Basketballbaner2
Håndballbaner1
Andre baner1

Natur

LøvtrærSkog/skogholt
BartrærKun frittstående
BuskerKratt
Er det berg eller steinknauser?Nei

Aktiviteter

Sommerhalvåretfotball
 gjemsel
 pizzadude
 basket
 håndball
 huske
 sisten
 være med venner
 tulliball
 klatre i trær
 anti over
 klatrestativet
 stikkball
 enspretten
 døball
Vinterhalvåretake
 fotball
 snakke sammen
 kongen på haugen
 skli på isen
 snøballkasting på blink
 snøhule
 lage snømann

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Sjelden

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetFolk fra andre skoler utenom skoletid, pensjonister på tur, barnehager, folk som går tur med hunden

Ønsker

Nevn inntil 5 tingdumpehuska som vi hadde før, større fotballmål, bedre fotballer, mindre grus, ønsker en vanlig dumpehuske, karusell, bedre kunstgress.

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)158
Antall plasser til sykkel under tak0

Andre registreringer fra Rollsløkken skole

09.03.2022
Rollsløkken skole
(Hamar, Innlandet)
7 trinn
264 elever
30 000 m2 uteområde