Hopp til hovedinnhold

Resultater

Hope oppvekstsenter avdeling skole — Risør, Agder

Undersøkt av Blandet (5,-7.kl.) ved Hope oppvekstsenter avdeling skole onsdag 27. oktober 2021

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)7000
Antall elever på hele skolen40
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.1
Grus, sand eller singel0.2
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.2
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.5
Kunstgress eller gummidekke0
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier2
Husker3
Vipper og dumpehusker0
Karuseller0
Turnstativ2
Klatrestativ1
Klatrevegger med klatregrep1
Markeringer for paradis o.l.2
Andre apparater0
Skjul eller overbygg4
Benker 5

Ballbaner

Ballbinger0
Fotballbaner0
Basketballbaner1
Håndballbaner0
Andre baner0

Natur

LøvtrærSkog/skogholt
BartrærKun frittstående
BuskerKun fritstående
Er det berg eller steinknauser?Ja

Aktiviteter

Sommerhalvåretballek
 fotball
 slåball
 paradis
 turn/klatring
 ballkast
 sparke på ballvegg
VinterhalvåretAking
 kaste snøball på blink
 skileik

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Sjelden

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetHope idrettslag til skiaarena; start/mål, 1 gang per år. Friidrettstrening 10 ganger i året

Ønsker

Nevn inntil 5 tingSkaterampe, ny klatrevegg, mer plen, reparasjon av leikestativ, hull til å kaste ball i, en bekk.

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)0
Antall plasser til sykkel under tak5

Andre registreringer fra Hope oppvekstsenter avdeling skole

Ingen registreringer.