Hopp til hovedinnhold

Resultater

Høybråten skole — Oslo

Undersøkt av 7. trinn (Elevrådet) ved Høybråten skole fredag 22. oktober 2021

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)11699
Antall elever på hele skolen606
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.5
Grus, sand eller singel0
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.1
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.4
Kunstgress eller gummidekke0

Lekeapparater og utstyr

Sklier2
Husker1
Vipper og dumpehusker0
Karuseller1
Turnstativ4
Klatrestativ1
Klatrevegger med klatregrep0
Markeringer for paradis o.l.4
Andre apparater2
Skjul eller overbygg1
Benker 2

Ballbaner

Ballbinger0
Fotballbaner2
Basketballbaner1

Natur

LøvtrærKun frittstående
BartrærSkog/skogholt
BuskerKlynger
Er det berg eller steinknauser?Ja

Aktiviteter

Sommerhalvåretfotball
 skli
 harn
 huske
 basket
 stikkball
 bordtennis
 snakke
Vinterhalvåretskli
 kongen på haugen
 harn
 huske
 bordtennis
 grave huler

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Sjelden

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetJa. Ungdom henger der på kveldstid. Sitter mest på benker.

Ønsker

Nevn inntil 5 tingBallbinge, basketballbane, lekeplass til de store barna, husker

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)40
Antall plasser til sykkel under tak0

Andre registreringer fra Høybråten skole

Ingen registreringer.