Hopp til hovedinnhold

Resultater

Steinsfjorden Montessoriskole — Ringerike, Viken

Undersøkt av 6. trinn (6. trinn) ved Steinsfjorden Montessoriskole fredag 22. oktober 2021

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)17000
Antall elever på hele skolen79
Antall klassetrinn på hele skolen10

Underlaget

Asfalt0.2
Grus, sand eller singel0.2
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.1
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.3
Kunstgress eller gummidekke0
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier0
Husker3
Vipper og dumpehusker1
Karuseller0
Turnstativ3
Klatrestativ1
Klatrevegger med klatregrep2
Markeringer for paradis o.l.2
Andre apparater1
Skjul eller overbygg3
Benker 12

Ballbaner

Ballbinger0
Fotballbaner1
Basketballbaner1
Håndballbaner1
Andre baner1

Natur

LøvtrærKlynger
BartrærSkog/skogholt
BuskerKratt
Er det berg eller steinknauser?Ja

Aktiviteter

SommerhalvåretSlåball
 fotball
 sandkasse
 huske
 bordtennis
Vinterhalvåretaking
 skøyter
 ski

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Ofte
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetSjeldent, men endel går tur igjennom skoleplassen

Ønsker

Nevn inntil 5 tingFotballbinge, trampoline, trehytte, enmannshuske, stort sjakkbrett

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel under tak0

Andre registreringer fra Steinsfjorden Montessoriskole

Ingen registreringer.