Hopp til hovedinnhold

Resultater

Vestbygda ungdomsskole — Fredrikstad, Viken

Undersøkt av 10. trinn (A) ved Vestbygda ungdomsskole fredag 22. oktober 2021

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)24000
Antall elever på hele skolen165
Antall klassetrinn på hele skolen8

Underlaget

Asfalt0.4
Grus, sand eller singel0
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.1
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.1
Kunstgress eller gummidekke0.3
Annet underlag0.1

Lekeapparater og utstyr

Sklier0
Husker2
Vipper og dumpehusker0
Karuseller1
Turnstativ0
Klatrestativ1
Klatrevegger med klatregrep1
Markeringer for paradis o.l.2
Andre apparater0
Skjul eller overbygg0
Benker 10

Ballbaner

Ballbinger1
Fotballbaner2
Basketballbaner2
Håndballbaner1
Andre baner2

Natur

LøvtrærSkog/skogholt
BartrærKlynger
BuskerKratt
Er det berg eller steinknauser?Ja

Aktiviteter

Sommerhalvåretbasket
 snakke
 volleyball
 karusellen
Vinterhalvåretbasket
 snakke
 benkene

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetOmrådet er brukt av alle i nærområdet og fra andre steder

Ønsker

Nevn inntil 5 tinghusker. park, steder med tak

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)72
Antall plasser til sykkel under tak72

Andre registreringer fra Vestbygda ungdomsskole

21.09.2021
Vestbygda ungdomsskole
(Fredrikstad, Viken)
3 trinn
168 elever
19 000 m2 uteområde
20.09.2021
Vestbygda ungdomsskole
(Fredrikstad, Viken)
3 trinn
159 elever
17 674 m2 uteområde
20.09.2021
Vestbygda ungdomsskole
(Fredrikstad, Viken)
3 trinn
159 elever
17 674 m2 uteområde