Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sørborgen skole — Trondheim, Trøndelag

Undersøkt av 5. trinn (5 ABC) ved Sørborgen skole fredag 22. oktober

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)15000
Antall elever på hele skolen400
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.4
Grus, sand eller singel0.1
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.2
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0
Kunstgress eller gummidekke0.3

Lekeapparater og utstyr

Sklier2
Husker11
Vipper og dumpehusker2
Karuseller1
Turnstativ0
Klatrestativ3
Klatrevegger med klatregrep0
Markeringer for paradis o.l.1
Andre apparater0
Skjul eller overbygg6
Benker 8

Ballbaner

Ballbinger1
Fotballbaner3
Basketballbaner3
Håndballbaner0
Andre baner0

Natur

LøvtrærKun frittstående
BartrærIngen
BuskerKlynger
Er det berg eller steinknauser?Nei

Aktiviteter

Sommerhalvåretfotball
 disser
 basket
 leik
 snakke
 sandkasser
 balleker
 scoote
Vinterhalvåretaking på haugene
 skøyter
 fotball
 fotballbanen brøytes

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Ofte
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetKlæbu il, leik, fotball,

Ønsker

Nevn inntil 5 tingKaruseller, Klatrestativ Lillesida er bra. Storsida er bare kjedelig.

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)150
Antall plasser til sykkel under tak1

Andre registreringer fra Sørborgen skole

Ingen registreringer.