Hopp til hovedinnhold

Resultater

Eikanger skule — Alver, Vestland

Undersøkt av 6. trinn (5. og 6. klasse) ved Eikanger skule torsdag 23. september

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)4700
Antall elever på hele skolen67
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0
Grus, sand eller singel0.5
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.5
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0
Kunstgress eller gummidekke0
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier1
Husker5
Vipper og dumpehusker0
Karuseller0
Turnstativ1
Klatrestativ3
Klatrevegger med klatregrep1
Markeringer for paradis o.l.0
Andre apparater7
Skjul eller overbygg3
Benker 5

Ballbaner

Ballbinger0
Fotballbaner1
Basketballbaner0
Håndballbaner0
Andre baner1

Natur

LøvtrærKlynger
BartrærIngen
BuskerKun fritstående
Er det berg eller steinknauser?Ja

Aktiviteter

SommerhalvåretFotball
 disse
VinterhalvåretAke
 lage snømenn

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Sjelden

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetveit ikkje.

Ønsker

Nevn inntil 5 tingTrampoline

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)15
Antall plasser til sykkel under tak0

Andre registreringer fra Eikanger skule

23.09.2021
Eikanger skule
(Alver, Vestland)
7 trinn
67 elever
4 700 m2 uteområde