Hopp til hovedinnhold

Resultater

Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole — Frøya, Trøndelag

Undersøkt av 6. trinn () ved Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole torsdag 23. september

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)2000
Antall elever på hele skolen36
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.1
Grus, sand eller singel0.3
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.3
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.6
Kunstgress eller gummidekke0
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier1
Husker4
Vipper og dumpehusker0
Karuseller0
Turnstativ0
Klatrestativ1
Klatrevegger med klatregrep2
Markeringer for paradis o.l.0
Andre apparater0
Skjul eller overbygg2
Benker 4

Ballbaner

Ballbinger0
Fotballbaner1
Basketballbaner1
Håndballbaner1
Andre baner1

Natur

LøvtrærSkog/skogholt
BartrærSkog/skogholt
BuskerKun fritstående
Er det berg eller steinknauser?Ja

Aktiviteter

Sommerhalvåretspiller klovn og finalist
 kanonball koseleken brentball
 elefantball
Vinterhalvåretaking gå snømann ski

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetja all type lek

Ønsker

Nevn inntil 5 tingkarusell, hompediser, en ny båt, ballbinge, en stor stol, trapolline,

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)10
Antall plasser til sykkel under tak0

Andre registreringer fra Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole

01.10.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
0 trinn
0 elever
2 400 m2 uteområde
01.10.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
7 trinn
36 elever
2 400 m2 uteområde
01.10.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
7 trinn
36 elever
2 400 m2 uteområde
01.10.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
7 trinn
36 elever
2 400 m2 uteområde
01.10.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
7 trinn
36 elever
2 400 m2 uteområde
01.10.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
7 trinn
36 elever
2 400 m2 uteområde
23.09.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
7 trinn
36 elever
2 000 m2 uteområde
23.09.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
3 trinn
36 elever
2 000 m2 uteområde
23.09.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
7 trinn
36 elever
2 000 m2 uteområde
23.09.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
3 trinn
36 elever
2 000 m2 uteområde
23.09.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
7 trinn
36 elever
2 000 m2 uteområde
23.09.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
7 trinn
36 elever
2 000 m2 uteområde
23.09.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
7 trinn
36 elever
2 000 m2 uteområde
23.09.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
7 trinn
36 elever
2 000 m2 uteområde
23.09.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
7 trinn
36 elever
2 000 m2 uteområde
23.09.2021
Dyrøy Oppvekstsenter/Avd skole
(Frøya, Trøndelag)
7 trinn
36 elever
2 000 m2 uteområde