Hopp til hovedinnhold

Resultater

Bjørlien skole — Vestby, Viken

Undersøkt av 7. trinn (7c) ved Bjørlien skole tirsdag 14. september

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)38300
Antall elever på hele skolen431
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.2
Grus, sand eller singel0
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.1
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.3
Kunstgress eller gummidekke0.3
Annet underlag0.1

Lekeapparater og utstyr

Sklier4
Husker3
Vipper og dumpehusker0
Karuseller2
Turnstativ10
Klatrestativ12
Klatrevegger med klatregrep2
Markeringer for paradis o.l.10
Andre apparater0
Skjul eller overbygg3
Benker 40

Ballbaner

Ballbinger0
Fotballbaner2
Basketballbaner1
Håndballbaner0
Andre baner1

Natur

LøvtrærSkog/skogholt
BartrærSkog/skogholt
BuskerKlynger
Er det berg eller steinknauser?Ja

Aktiviteter

Sommerhalvåretfotball
 skating
 kanonball
 zipline
 turnapparater
Vinterhalvåretvikingfotball
 ski
 ake
 skøyter

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetskatere bruker skatebanen. fotballtrening på kunstgresset, treningsparken

Ønsker

Nevn inntil 5 tingflere husker. trampoliner.

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel under tak80

Andre registreringer fra Bjørlien skole

24.09.2021
Bjørlien skole
(Vestby, Viken)
7 trinn
431 elever
35 000 m2 uteområde
23.09.2021
Bjørlien skole
(Vestby, Viken)
7 trinn
431 elever
35 000 m2 uteområde
21.09.2021
Bjørlien skole
(Vestby, Viken)
7 trinn
431 elever
40 000 m2 uteområde
15.09.2021
Bjørlien skole
(Vestby, Viken)
7 trinn
431 elever
33 800 m2 uteområde
13.09.2021
Bjørlien skole
(Vestby, Viken)
7 trinn
431 elever
40 000 m2 uteområde