Hopp til hovedinnhold

Gjennomføring

Forskningskampanjen 2015 består av to aktiviteter som kan gjennomføres i klasserommet.

1. Et spørreskjema. Dette skal elevene fylle ut først.
2. Lukte- og smakstester som elevene skal gjennomføre samtidig som de registrerer resulatene i et registreringsskjema (papir)

Last ned skjemaer

Aktivitet 1: Spørreskjema – Bakgrunn

For å kunne sammenligne svarene og se tendenser i datamaterialet vil forskerne vite noe om hver enkelt elev. Elevene skal derfor svare på hvor gamle de er, om de er gutt eller jente og hvor godt de liker ulike matvarer. Spørreskjemaet består av 22 spørsmål og skal besvares individuelt.

Aktivitet 2: Lukt- og smakstest

Elevene skal bruke sansene sine og svare på spørsmål om det de lukter og smaker på. Testen består av i alt åtte prøver (prøvene A-H):

  • Tre lukteprøver
  • Tre smaksprøver
  • To smaksstrimler

Elevene skal svare på to spørsmål for hver prøve de lukter eller smaker på. Smaksprøvene må forberedes før testen.

NB! Smaksprøvene inneholder allergener. Posene vil være merket med hva slags allergener de inneholder og at elever som har allergi lar være å smake på disse.

Slik gjennomføres testene

Lukteprøvene A, B, C

Rist på røret med prøve A. Dypp deretter bomullspinnene i væsken og del ut en bomullspinne til hver elev. Duft forsvinner raskt så elevene må lukte på prøven med en gang!
Før neste lukteprøve kan du be elevene om å “nullstille” seg ved å lukte på ermet sitt.
Luktrøve B og C gjennomføres på samme måte.

Smaksprøvene D, E, F

Del ut de tre begerne med prøver til hver elev og plasser dem ved det tilhørende bildet på forsøksplaten. La elevene smake på prøvene og svare på spørsmålene. NB! Vær oppmerksom på allergi for gluten, laktose og sesam.

Smaksprøvene G, H

Legg papirstrimlene med smaksprøver på forsøksplaten, prøve G legges ved bokstav G og prøve H ved bokstav H. Elevene skal smake på strimlene og svare på spørsmålene.

Dette er ekte forskning!

Svarene fra testen skal brukes til forskning, og det er viktig at testene gjennomføres så kontrollert som mulig. Flere faktorer kan påvirke sansene. Det er for eksempel viktig at elevene ikke viser hva de synes om prøvene og at de ikke får vite hva som er i prøvene før etter at testen er gjennomført.

Se lærerveiledningen for en utdypende forklaring av dette.

Registrering av data innen 13. november (NB! ny frist!)

Hver elev skal registrere svarene de har notert papirskjemaene på disse nettsidene. Du oppretter en felles elevkode for klassen som elevene logger inn med.

Testene skal gjennomføres og svarene skal registreres innen 13. november 2015. Dersom dere ikke rekker å gjennomføre undersøkelsene før dette, ber vi om at dere tar kontakt.

Les også «Før dere starter»