Hopp til hovedinnhold

Resultater

20.10.2005
School ¹2
Nikel school N 2, Nikel (Murmanskaya oblast, Russland)
18.10.2005: Den første snøen
12.10.2005
School ¹2
Nikel school N 2, Nikel (Murmanskaya oblast, Russland)
22.09.2005 Begynnende løvfall bjørk
13.09.2005 Blad 50% gule rogn
24.09.2002 Begynnende løvfall rogn
10.07.2003 Frukt/frødannelse molte
05.08.2003 Frukt/frødannelse blåbær
27.08.2005 Frukt/frødannelse tyttebær
02.08.2003 Frukt/frødannelse skrubbær
25.08.2003 Modne frukter/frøspredning geitrams
08.08.2005 Blad 50% gule bjørk
16.08.2005 Frukt/frødannelse rogn
10.06.2005 Blomstring molte
12.06.2005 Blomstring blåbær
27.06.2005 Blomstring tyttebær
10.07.2005 Blomstring skrubbær
21.07.2005 Blomstring geitrams
21.06.2005
School ¹2
Nikel school N 2, Nikel (Murmanskaya oblast, Russland)
18.06.2005 Blomstring finnmarkspors
16.06.2005 Blomstring molte
11.06.2005 Blomstring blåbær
15.06.2005
School ¹2
Nikel school N 2, Nikel (Murmanskaya oblast, Russland)
19.05.2005 Bladsprett (musøre) bjørk
21.05.2000 Utsprunget blad rogn
15.05.2005 Første observasjon rødnebbterne
20.05.2005 Første observasjon løvsanger
25.05.2005 Første observasjon blåstrupe
15.05.2005 Første bitt stikkemygg
01.06.2005 Første observasjon humler
10.05.2005 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
19.04.2000: Snøen borte fra bakken
26.11.2004
School ¹2
Nikel school N 2, Nikel (Murmanskaya oblast, Russland)
10.08.2004 Blad 50% gule bjørk
08.09.2004 Begynnende løvfall bjørk
19.08.2004 Frukt/frødannelse rogn
09.09.2004 Blad 50% gule rogn
24.09.2004 Begynnende løvfall rogn
20.07.2004 Frukt/frødannelse molte
31.07.2004 Frukt/frødannelse blåbær
19.08.2004 Frukt/frødannelse tyttebær
07.08.2004 Frukt/frødannelse skrubbær
18.08.2004 Modne frukter/frøspredning geitrams
24.05.2004 Bladsprett (musøre) bjørk
23.06.2004 Blomstring rogn
22.06.2004 Blomstring finnmarkspors
25.06.2004 Blomstring ballblom
13.06.2004 Blomstring molte
09.06.2004 Blomstring blåbær
25.06.2004 Blomstring tyttebær
08.07.2004 Blomstring skrubbær
17.07.2004 Blomstring geitrams
23.04.2004 Første bitt stikkemygg
27.04.2004 Første observasjon humler
08.05.2004 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
19.05.2004: Isfrie vann
20.09.2004: Islagte vann
13.11.2004: Den første snøen