Hopp til hovedinnhold

Resultater

21.11.2002
Apatity ecological center
Apatity park 1 (Murmanskaya oblast, Russland)
03.06.2002 Bladsprett (musøre) bjørk
31.05.2002 Utsprunget blad rogn
20.09.2002 Begynnende løvfall rogn
06.06.2002 Blomstring bjørk
30.08.2002 Blad 50% gule bjørk
05.09.2002 Begynnende løvfall bjørk
25.06.2002 Blomstring rogn
15.08.2002 Frukt/frødannelse rogn
30.09.2002: Den første snøen