Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Skolelaboratoriet i realfag, UiB
Observatører:Kari Dagestad
Område:Skomakerdiket (Bergen, Vestland)
Dato:12.09.2012
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørk (Betula pubescens)
Leveområde:Kratt
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Bjørnekam (Blechnum spicant)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Art:Bjørnemose (Polytrichum sp.)
Leveområde:Barskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Leveområde:Kratt
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Blåknapp (Succisa pratensis)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Blåtopp (Molinia caerulea)
Leveområde:Kratt
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Einer (Juniperus communis)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Einstape (Pteridium aquilinum)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Engsyre (Rumex acetosa)
Leveområde:Kratt
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Geitrams (Epilobium angustifolium)
Leveområde:Kratt
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Gran (Picea abies)
Leveområde:Barskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Kystmaure (Galium saxatile)


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Rogn (Sorbus aucuparia)
Leveområde:Kratt
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Røsslyng (Calluna vulgaris)
Leveområde:Kratt
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Skogburkne (Athyrium filix-femina)
Leveområde:Kratt
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Skogstjerne (Trientalis europaea)
Leveområde:Kratt
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Sløke (Angelica sylvestris)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Smyle (Avenella flexuosa)
Leveområde:Barskog
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Storfrytle (Luzula sylvatica)
Leveområde:Kratt
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Sumpmaure (Galium uliginosum)


Artsdatabanken logo
Art:Tepperot (Potentilla erecta)
Leveområde:Kratt
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
Leveområde:Kratt
Forekomst:Vanlig