Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Borge skole
Observatører:6 trinn
Område:Leirkulp (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:07.06.2011
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Dvergsoleie (Ranunculus pygmaeus)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Kjempehøymol (Rumex hydrolapathum)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Ormetelg (Dryopteris filix-mas)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig